13 Haziran 2015 Cumartesi

Makro Ekonomi Nedir?

Makro ve mikro ekonomi hakkında giriş yapacağınız makalemizde ilerleyen paragraflarda farklı bilgileri bulmanızda mümkün ve bu terimleri anlamak için uzman bir iktisatçı olmanıza asla gerek yok. Yatırım analizleri oluşturulurken bazı oranların ne anlama geldiğini anlamak için kullanabilirsiniz.

Makro Ekonomi Nedir?


Birkaç parça ya da parçalar topluluğu değil, daha büyük skaladan resmin tam boyutunun görülmesini hitap eder. Kişiler arasındaki gelir dağılımı, ekonomik kalkınma paketinin sonucunun ne olduğu, hükümet borçlarına ilişkin analizler ve ne yapılacağının araştırılması, istihdam ve enflasyon oranları gibi geniş ölçekli analizler içerir. Makro ekonominin ilgilenmediği bir bölüm ise belirli bir takım piyasalara ilişkin fiyatlardır. Sektörel bazda incelemeler daha çok olmaktadır. Örneğin, bir araba markasının etkisi mikroya gireceği için otomobil sektörü, sağlık reformlarına ilişkin analizler, tarım ürünlerinin son durumları gibi daha derinlemesine rakamsal oranların, son durumların yer aldığı sistemler tercih edilmektedir.

Mikro Ekonomi Nedir? 


Mikro ekonomiyse; firmalar, para sahipleri ve yatırımları, ekonomik birimlere ilişkin davranışlar ve hane halkları ile ilgili bölüme aittir. Ürün fiyatlarının ya da kira fiyatlarının daha kontrollü hale gelmesi, tarım ürünlerine ilişkin hamlelerin özellikle ithalatla ilgili olanların ülkemizdeki çiftçiyi ne şekilde etkilediği, fabrika atıkları üzerine analiz yapılması ve çevreye olan zararlı etkilerinin boyutlarının bulunması gibi küçük analizler içermektedir. Genellikle mikroya ilişkin olan ve ekonomik anlamda araştırma konusu dışında bırakılma kararı alınan, yani veri olarak kabul gelen bazı unsurlar vardır ve bunlar makronun konusuna girer. Mikronun incelediği bazı veri yapıları da makroya aittir. Örnek olarak, genel fiyatlara ilişkin seviye analizi, toplam üretim kapasitesi, istihdama ilişkin son veriler gösterilebilir.

Her İkisi Birbirinden Bağımsız mıdır? 


Mikro ve makro ekonomi birbirinden asla bağımsız değildir ve mutlaka iç içe giren ve birbirinden destek alan bazı veriler vardır. İki bilim dalı olarak yazılmasının, yani bazı ayrımların yapılmasının iki sebebini sizlerle paylaşabiliriz. İktisat, verilerin doğru analiz edilmesi ve net şekilde şeffaf olarak paylaşılması, anlaşılmasını kolaylaştırması gerekir. Bu anlamda verileri okumada kolaylık sağlanması ilk faktör olarak ekleyelim. Diğeriyse bir firma ya da kişileri çember içine alacak olursak; onlar için geçerli olan bir gayenin, o firma ya da kişi içinde tanımlanan toplum açısından geçerliliğinin olmaması pekâlâ mümkün olabilir.

İstatistiki Verilerin Önemi 


TÜİK tarafından gerçekleştirilen ve saha araştırmalarının bilgisayar ortamına dökülmesi, oranların bulunması ve geçmiş veriler ile kıyaslanmasının yapıldığı iş bölümünün aşamalarını bugün sizlerle paylaştık. Ülkelerde bu derece şeffaf bir yapı olmadığı sürece yatırımcılar açısında güven kaybı oluşabilir ve verilerin yapay olduğu düşüncesi doğarak, sermayelerini geri çekmek isteyebilirler. Diğer taraftan istikrarı yakalayan, büyüme oranları ile göz dolduran ya da önemli ülkelerin peşinden gelen bir ülkede kredi derecelendirme kuruluşlarının da kredi notunda pozitif seyir göstermesi, emin olun faydalı olacaktır. İktisatçılar ve ekonomistler makro verilerin daha derinine inmek için mikro çalışmalara da dikkat ediyorlar.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder